1. Hướng dẫn shop Quản lý COD trên Website

Bước 1: Truy cập vào link https://gomdon.com.vn/ và đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Vào phần “Tài khoản”, sau đó bạn nhấn vào mục “Quản lý COD”

Bước 3: Ở đây, bạn sẽ thấy được toàn bộ thông tin danh sách đơn hàng của mình

Bước 4: Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm mã vận đơn để xem đơn hàng

Bước 5: Bạn có thể lọc đơn hàng theo trạng thái: Chưa đối soát, Đang đối soát, Đã thanh toán

Last updated