9. Thông tin tài khoản

Truy cập vào mục "Tài khoản" để xem thông tin tài khoản

Bước 1: Nhấn vào logo thông tin tài khoản

Bước 2: Ở màn này bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân như: Họ tên, số điện thoại, email, hoặc thao tác xóa tài khoản

Bước 3: Sau khi thay đổi sẽ nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin

Last updated