9. Đăng nhập tài khoản Đại lý vào hệ thống

Bước 1: Sau khi tải app thành công, màn giao diện đăng nhập sẽ hiển thị như hình dưới:

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản: Số điện thoại, mật khẩu để đăng nhập

Bước 3: Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ tự động được truy cập và hiển thị giao diện như hình:

Lúc này chúng ta có thể theo dõi được số dư tài khoản, các thành viên CTV, thực hiện rút tiền, hoặc đăng tuyển CTV...

Last updated