6. Rút tiền

Bước 1: Để thực hiện rút tiền ta nhấn vào mục “Rút tiền” trên màn hình.

Bước 2: Nhập số tiền muốn rút à Sau đó nhấn “Xác nhận”

Bước 3: Rà soát lại thông tin chuyển khoản và nhấn “Xác nhận”

Bước 4: Thông báo xác nhận hiển thị. Để xác nhận giao dịch bạn nhấn “Xác nhận”, Ngược lại nhấn “Đóng”

Bước 5: Kiểm tra lịch sử rút tiền ta vào phần “Tài khoản” và chọn mục “Lịch sử rút tiền”

Bước 6: Xem thông tin lịch sử, trạng thái, và lọc lịch sử rút tiền

Last updated