12. Lên đơn, gửi hàng

Bước 1: Để lên đơn hàng, bạn sẽ truy cập vào phần “Gửi hàng”

Bước 2: Tiếp đến, ta sẽ làm theo từng bước trên màn hình. Ở đây, chúng ta có nhiều cách để lên danh sách cho thông tin người gửi

- Cách 1: Điền luôn thông tin người gửi vào các trường thông tin trên màn hình

- - Cách 2: Điền thông tin và lưu thông tin và lưu thông tin vào danh sách

Bước 3: Nhấn Xác nhận để lưu thông tin

Bước 4: Nhấn chọn thông tin vừa nhập

Bước 5: Tương tự với thông tin người nhận. Phần này làm tương tự như các bước của người gửi à Sau đó nhấn “Tiếp tục”

Bước 6: Lựa chọn các hình thức như hình dưới:

Bước 7: Điền thông tin như : Tên sản phẩm, bảo hiểm hàng hóa, Số tiền COD, trọng lượng, chiều dài, rộng, cao và ghi chú vào từng mục trên màn hình.

Lưu ý: Bảo hiểm hàng hóa sẽ được tính 0.5% nếu phí COD > 3 triệu, ngược lại, đơn hàng có giá trị thấp hơn 3 tiệu thì sẽ không tính phí bảo hiểm

Bước 8: Nhấn tích chọn “Đồng ý điều khoản” sau đó nhấn “Gửi”, lúc này đơn hàng sẽ được tạo thành công. Kết quả sẽ trả về thông bao trên màn hình

Ở đây, chúng ta có 3 lựa chọn để thực hiện tiếp hành động. Bạn có thể in đơn hàng, tra cứu đơn hàng, tạo thêm đơn hàng mới.

- - Khi nhấn vào in đơn hàng thì màn hình sẽ hiển thị bản in mẫu để có thể in đơn, ta kết nối thiết bị với máy tính để thực hiện

- - Nhấn vào Phần tra cứu đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng của mình

Khi đơn hàng chưa được chuyển sang trạng thái lấy hàng thì bạn hoàn toàn có thể nhấn Hủy đơn. Trường hợp hủy đơn có thể do bạn nhập sai thông tin, giá,...

Last updated