4. Hướng dẫn sử dụng tính năng chat hỗ trợ

Khi đăng nhập thành công vào tài khoản shop. Hệ thống sẽ thấy phần chat hỗ trợ, ở đây các bạn hoàn toàn có thể thực hiện chat với admin để hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đơn hàng

Khi nhấn vào biểu tượng chat màn hình chat sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Lúc này, bạn có thể nhắn cho admin bất kì thông tin nào mà bạn muốn trao đổi về đơn hàng

Hoặc, bây giờ bạn có thể vào từng đơn hàng cần giải quyết và nhấn vào nút “Chat hỗ trợ” như hình dưới:

Khi chat ở từng đơn hàng như này thì hệ thống sẽ mặc định gửi tin nhắn với nội dung: “Tôi cần hỗ trợ đơn hàng:...(Mã vận đơn)” như hình bên dưới.

Ngoài ra bạn có thể gửi hình ảnh, icon, tin nhắn một cách dễ dàng

Sử dụng tương tự với Website. Khi đăng nhập thành công vào hệ thống cũng hiển thị phần khung chat tương tự như hình bên dưới. Nhấn vào “Chat hỗ trợ cũng sẽ hiển thị tin nhắn trong khung chat với nội dung: “Tôi cần hỗ trợ đơn hàng:...(mã đơn hàng)”

Ngoài ra có thể chát trực tiếp ở biểu tượng chat như hình bên dưới:

Last updated