7. Xem, theo dõi, lọc các tài khoản thành viên (CTV và Shop)

Bước 1: Nhấn vào mục “Thành viên” hiển thị trên màn hình

Lúc này toàn bộ danh sách CTV của bạn sẽ hiển thị như hình dưới:

Ở đây ta sẽ xem được thông tin như: Tên CTV, số lượng shop CTV đã tuyển được, số điện thoại liên hệ của CTV đó

Ngoài việc theo dõi được danh sách CTV ta cũng có thể xem được danh sách các tài khoản shop của từng CTV bằng cách nhấn vào 1 CTV bất kỳ có số lượng shop hiển thị

Lúc này danh sách các tài khoản shop sẽ hiển thị: tên shop, Số lượng đơn của từng shop, Sđt liên hệ

Bước 2: Tìm kiếm tên, SĐT của CTV

Ở đây, chúng ta sẽ tìm kiếm CTV theo tên và SĐT bằng cách nhập tên và sđt người muốn hiển thị vào ô tìm kiếm như hình dưới

Bước 3: Lọc CTV theo thời gian, tình trạng CTV đã có shop, chưa có shop, CTV shop đã có đơn, CTV shop chưa có đơn.

Bước 4: Tìm kiếm và lọc danh sách shop

Ở danh sách tài khoản shop ta sẽ thực hiện tìm kiếm tên và sđt bằng cách điền thông tin vào thanh tìm kiếm

Ngoài ra, bạn cũng có thể lọc danh sách các tài khoản theo thời gian, trạng thái đã có đơn, chưa có đơn

Toàn bộ thông tin sẽ được hiển thị như: Tên người dùng, số lượng đơn hàng, số điện thoại liên hệ nhằm giúp Đại lý kiếm soát và theo dõi được shop nào hoạt động mạnh, shop nào không

Last updated