5. Đổi mật khẩu

Bước 1: Nhấn vào mục “Đổi mật khẩu” trên màn hình “Tài khoản”

Bước 2: Nhập số điện thoại, mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu => Nhấn “Gửi mã” và điền mã xác minh vào App

Bước 3: Nhấn “Gửi” để thực hiện đổi mật khẩu

Last updated