5. Đăng xuất

Để đăng xuất khỏi app ta nhấn vào mục “Đăng xuất” trên màn “Tài khoản”

Last updated