4. Giới thiệu, điều khoản người dùng,..

Các trang này sẽ hiển thị thông tin giới thiệu về công ty, điều khoản mà người dùng cần thực hiện, các quy định về điều khoản dịch vụ, thông tin để các bạn liên hệ khi thắc mắc,...

Bạn truy cập vào các mục này của màn Tài khoản để xem chi tiết nhé!

Last updated