13. Đăng kí app

Để đăng ký app ta thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào link dẫn CTV cung cấp, link này là link giới thiệu của CTV. Di chuyển đến mục “Đăng ký ngay” để tải app

Bước 2: Điền tất cả các thông tin vào các trường thông tin như: Tên shop, Số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu,...

Bước 3: Nhấn nút “Tạo tài khoản” để đăng ký tài khoản của bạn

Bước 4: Sau khi đăng ký tài khoản xong thì sẽ link tới màn quét mã Qrcode để tài app. Khi chưa kịp quét mã, tự động sau 5s hệ thống sẽ truy cập đến app trên Ch-play hoặc App Store tùy thuộc vào từng thiết bị

Bước 5: Tải App để thực hiện đăng nhập

Last updated