3. Hướng dẫn lên đơn hàng loạt cho Shop trên Website

Bước 1: Để lên đơn hàng loạt cho shop bạn cần đăng nhập tài khoản shop trên website gomdon.com.vn

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, trong mục gửi hàng bạn nhấn chọn hình thức “Lên đơn Excel”

Bước 3: Điền hoặc chọn thông tin người gửi vào các trường thông tin bên dưới:

Bước 4: Nhấn “Tiếp tục”

Bước 5: Ở đây, thông tin người nhận muốn lên đơn hàng loạt bạn cần tải file excel mẫu về để điền thông tin người nhận, thông tin đơn hàng chi tiết vào file mẫu

Bước 6: Sau khi tải file mẫu về bạn sẽ mở file mẫu ra và điền toàn bộ thông tin như mẫu Gomdon cung cấp

Lưu ý:

- Mỗi lần upload đơn hàng bạn phải điền đầy đủ thông tin người nhận và đơn hàng.

- Số đơn hàng tối đa có thể up hàng loạt là 500 đơn

Bước 7: Sau khi cập nhật xong file excel bạn cần lưu lại thông tin và tải lại file lên hệ thống

Bước 8: Sau khi lên đơn xong, toàn bộ thông tin sẽ hiển thị lại ở màn hình để bạn check lại toàn bộ thông tin

Bước 9: Thông báo hiển thị “Thêm đơn thành công” là đã xong bạn nhé

Bước 10: Xem lại đơn hàng ở phần “Quản lý đơn hàng”

Last updated