11. Chi tiết phí vận chuyển

Để xem chi tiết phí vận chuyển ta thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn vào phần “Phí vận chuyển” trên màn “Gửi hàng”

Bước 2: Ở đây, bạn sẽ xem được tất cả thông tin về phí vận chuyển của GOMDON

Last updated