2. Hướng dẫn shop quản lý Phiếu đối soát trên website

Bước 1: Truy cập vào website https://gomdon.com.vn/ và đăng nhập tài khoản shop vào hệ thống

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn truy cập vào phần “Tài khoản”, ở đây bạn sẽ thấy được phần phiếu đối soát của shop mình

Bước 3: Truy cập vào mục “Phiếu đối soát”. Toàn bộ thông tin của các phiếu đối soát sẽ hiển thị ở đây:

Bước 4: Xem trạng thái, thông tin phiếu đối soát

Bước 5: Xem danh sách từng đơn hàng trong phiếu đối soát

Bước 6: Ngoài ra, bạn có thể xuất file excel để xem chi tiết và thuận tiện hơn

Bước 7: Tìm kiếm mã đối soát

Last updated