7. Tài khoản ngân hàng

Khi kích hoạt app bạn đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng trước đó, tuy nhiên một số trường hợp bạn muốn thay đổi thông tin tài khoản có thể làm theo hướng dẫn sau nhé:

Bước 1: Truy cập vào mục “Tài khoản ngân hàng” trong màn tài khoản

Bước 2: Nhấn vào icon cây bút để điền lại thông tin cập nhật

Bước 3: Thay đổi thông tin và điền mật khẩu vào các trường thông tin bên dưới. Việc điền lại mật khẩu khi thay đổi thông tin giúp người dùng bảo mật được tài khoản ngân hàng của mình.

Bước 4: Nhấn “Lưu” để cập nhật thông tin

Last updated