1. Hướng dẫn đổi mật khẩu khi quên

Chức năng này giúp bạn có thể lấy lại mật khẩu khi quên mất mật khẩu đăng nhập của mình là gì

Để thực hiện chức năng này chúng ta làm như sau:

Bước 1: Nhấn vào phần “Quên mật khẩu” trên màn hình đăng nhập

Bước 2: Điền tất cả các thông tin vào ô thông tin bên dưới: SDT, Mật khẩu, nhập lại mật khẩu, Mã xác minh

Bước 3: Nhấn “Gửi” để tạo mật khẩu mới

Last updated