8. Chia sẻ link giới thiệu cho CTV

Trên màn hình Trang chủ bạn thấy hiển thị thông tin link chia sẻ cho CTV, link này cho phép bạn “Copy” và chia sẻ thông tin giới thiệu cho bạn bè và mọi người, khi một người đăng ký làm CTV qua link của bạn thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được 1.000 đồng trong tài khoản ví của mình

Last updated